MENU
Aula_close Layer 1

Børnehaven

Børnehaven

Hverdagen generelt

6.30-8.00

Børnehavebørn og småbørn fælles i børnehavens lokaler.  I dette tidsrum er der mulighed for at spise morgenmad. Der tilbydes cornflakes og havregryn – eller et stykke brød fra barnets madpakke.

8.00

Forskellige lege-, lærings- og aktivitetsmuligheder.

9.30

Planlagte aktiviteter i mindre grupper. Der arbejdes ud fra den styrkede pædagogiske læreplans seks hovedtemaer. Aktiviteterne kan foregå både ude og inde. De enkelte aktiviteter fremgår af månedsplanen.

11.00

Frokost. Herefter er der mulighed for middagssøvn. Børn, der ikke sover, er på legepladsen.

15.00

Frugt.

15.30

Børnehavebørn og småbørn fælles i børnehavens lokaler. Som om morgenen er der mulighed for leg på tværs af grupperne, hvilket er med til at styrke børnenes relationer og deres sociale forståelse.

16.30

15.30 (fre.)

Børnehaven lukker

 

Års-/månedsplaner

I børnehaven planlægges aktiviteterne for børnene ud fra den pædagogiske læreplans forskellige temaer. Hovedtrækkene i arbejdet med de enkelte områder fremgår af børnehavens årshjul. Ud fra årshjulet lægges månedsplaner, hvor de konkrete mål og aktiviteter fremgår.

Aktiviteter

Eksempler på læringsaktiviteter kan være:

Sprogarbejde:

Aabenraa Kommunes dagtilbudsområde har de seneste år haft stort fokus på sprogarbejdet i institutionerne. Småbørnsområdet har været en del af forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i dagpleje og vuggestue”, der foregik i årene 2017-2018. Sprogarbejdet i børnehaven byger ovenpå det sprogarbejde, der foregår i småbørnsgruppen. Sprogarbejdet foregår både i særligt fokuserede, tilrettelagte forløb og i hverdagen i alle dagligdags situationer. I Aabenraa Kommune testes alle børn, når de er 3 og 5 år. Vi har valgt også at teste de 4 årige, så vi løbende kan bruge resultaterne til justering af sprogarbejdet med det enkelte barn. Vi har indrettet et sprogrum på 1. sal med et stort udvalg af forskellige materialer til arbejdet bl.a. sprogkufferter og store skum bogstaver.

Motorik og rytmik:

Der arbejdes med motorik og rytmiske aktiviteter i både større og mindre grupper både på stuen, men også i ”salen”, som er den gamle gymnastiksal, der er indrettet som fællessal med redskaber og instrumenter så der er mulighed for at skabe forskellige læringsrum. En gang om ugen er vi i hallen med alle børnene. De ældste børn er i svømmehallen i Rødekro hver anden uge.

Udeliv:

Der er lige nu blandt personalet stort fokus på, hvordan der kan skabes forskellige læringsrum på legepladsen. En del af ideerne er blevet ført ud i livet på bestyrelsens arbejdsdag i september. Vi bruger også de skønne naturområder omkring Genner både som læringsmiljøer men også som sanseoplevelser. Børnene er på legepladsen hver dag og der er mindst en ugentlig gåtur, hvor der ofte er et bestemt tema i fokus.

Kreative processer:

Både i leg, dramatiseringer og med forskellige materialer f.eks. maling, stof, garn eller naturmaterialer giver vi børnene mulighed for at være kreative på forskelligvis – også i tematiderede forløb.

Hverdagsaktiviteter:

 

Læse, synge, spille spil, lægge puslespil, tegne, lege med Lego, leg på gulvet med børnene er noget, der foregår hver dag enten med hele grupper eller i mindre grupper. Vi har et område, hvor vi i perioder har forskellige aktivitetsmuligheder f.eks. dukkekrog/udklædning/mad. Vi har 3 rum på 1. sal, der kan brugs af en mindre gruppe børn.

Besøg udefra/deltagelse i aktiviteter:

 

Vi bruger de muligheder, der byder sig for at deltage i aktiviteter andre steder eller få besøg af udefra.  Vi søger hvert år kultur-og fritids tilskud til teaterforestillinger og køber også selv en forestilling, når vi ser/hører om noget spændende. At Genner Univers har en bus giver os mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i Aabenraa by og andre steder.

 

 

Kost

Genner Univers følger Aabenraa Kommunes sundhedspolitik og Genner Univers egen sundhedspolitik. Det betyder, at der i hverdagen lægges vægt på en varieret og nærende kost, rugbrød/groft brød, grønt, frugt og bær. Ved særlige lejligheder f.eks. fødselsdag eller en anden begivenhed serveres der kage, chokolade eller lignende.

I skal selv medbringe madpakke, grønt og frugt til hele dagen. Der serveres mælk og vand til madpakken.  Der er en gruppe børn i køkkenet hver onsdag. Nogle gange bliver der bagt, lavet saft eller marmelade andre gange bliver der lavet mad til de øvrige børn. 

Link til kommunens kostpolitik: https://www.aabenraa.dk/media/704401/Kostpolitik.pdf

Sygdom/fravær

  • Vi vil gerne informeres, når jeres barn holder en fridag eller ferie.
  • Ved sygdom kan I enten skrive via Aula eller ringe til børnehaven på mobil.: 21149328.
  • Der modtages ikke syge børn i institutionen.
  • Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil I blive kontaktet af personalet.

Forældresamarbejde

I hverdagen er der et tæt samarbejde mellem personale og forældre om barnets trivsel og læring. I er altid velkomne til at stille spørgsmål. Der er også mulighed for samtaler med eksterne samarbejdsparter som f.eks. fysioterapeut, talepædagog mm., hvis barnet har et særligt behov. Efter ca. 3 måneder i børnehaven tilbydes I en samtale om jeres barns trivsel. Herefter tilbydes I hvert år en samtale. I efteråret før skolestart er der i samtalen fokus på skolestart. Vi sprogtester børn, når de er hhv. 3, 4 og 5 år. I får en tilbagemelding på testen fra personalet. Der afholdes forældremøde hvert år i oktober/november. For forældre til kommende skolestartere vil der være et informationsmøde omkring indskrivning og skolestart i sammenhæng med forældremødet.

Åbningstider/sampasning

  • Børnehaven har åbent fra kl. 6.30 til 16.30 (fredag til kl. 15.30)
  • I ferieperioder, dagene op til påske og mellem jul og nytår er der sampasning. 

Sampasning betyder, at børn fra småbørnsgruppen, børnehaven og evt. SFO passes sammen. Sampasningen foregår enten i Genner Univers eller i Hovslund Univers.

Hvis sampasningen foregår i Genner er der personale fra enten småbørnsgruppen, børnehaven eller SFO på arbejde.

Ved sampasning i Hovslund er der ingen personale fra Genner Univers tilstede.

  • Genner Univers har lukket grundlovsdag d. 5. juni, 24. dec. og 31. dec.

Ind-/udmeldelser/ændringer

Ind- og udmeldelse sker via Pladsanvisningen i Aabenraa Kommune.

Vi har plads til flere børn – beskeden ”Venteliste” betyder ikke, at der ikke er plads – blot at barnet ”venter på listen” frem til startdato i Genner Univers.

Link til den digitale pladsanvisning: https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/skriv-dit-bar…

Priser

Priser på pladser i børnehaven findes på https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/takster-for-d…