MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens opgaver

Bestyrelsen for Genner Univers udgør sammen med den daglige leder den samlede ledelse af Genner Univers. Bestyrelsen beskæftiger sig med overordnede, retningsgivende strategiske spørgsmål vedr. Genner Univers f.eks.:

  • Udarbejde principper og politikker
  • Udarbejde et værdiregelsæt, herunder en antimobbestrategi
  • Udarbejde ordensregler
  • Udtale sig ved ansættelse
  • Godkende overordnet dagsskema for skoledelen
  • Godkende budget
  • Træffe beslutning om madordning
  • Udtale sig om kommunens kvalitetsrapport
  • Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen i forskellige høringer

 

Bestyrelsen beskæftiger sig ikke med daglige driftsspørgsmål som pædagogiske beslutninger, elev- eller personalesager.

Bestyrelsen er sammensat af 4 forældrerepræsentanter fra skoledelen og tre forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen, to medarbejder repræsentanter – en fra hver afdeling og to elevrådsrepræsentanter. Lederen af Genner Univers deltager i møderne uden stemmeret.

Bestyrelsen holder 10 møder pr. år.

Der er valg til bestyrelsen i lige år i april/maj. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. 

På mødet i august/september udarbejder bestyrelsen et årshjul for arbejdet i bestyrelsen det kommende år.

Ud over arbejdet på bestyrelsesmøderne arrangerer bestyrelsen hvert år en forældrearbejdsdag, hvor der planlægge forskellige opgaver.