MENU
Aula_close Layer 1

Politik for røgfrit miljø

Politik for røgfrit miljø på Genner Univers

Indledning

Aabenraa Kommune har et ønske om, at der ikke ryges i arbejdstiden. Rygepolitikken skal understøtte den overordnede personalepolitik i Aabenraa Kommune, herunder bidrage til at skabe sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser.

Formålet med en røgfri arbejdsplads er at sikre, at alle ansatte kan færdes i et røgfrit arbejdsmiljø.

Genner Univers ønsker ud over ovenstående også at være gode rollemodeller for børn/elever, så færrest mulige børn/elever senere selv begynder at ryge.

Mål

At Genner Univers medarbejdere, elever, forældre og andre, der kommer på Genner Univers kan arbejde og færdes i et røgfrit miljø uden at blive udsat for passiv rygning.

Som rollemodel at medvirke til, at færrest muligt børn/elever senere i livet begynder at ryge.

Regler

  • Det er ikke tilladt at ryge i Genner Univers bygninger, bus eller udendørs på matriklen.
  • Første gang en medarbejder overtræder rygeforbuddet vil der blive givet en advarsel. I gentagelses tilfælde kan det medføre at ansættelsesforholdet bringes til ophør efter gældende regler.

 

Aabenraa Kommune tilbyder ansatte rygeafvænning. Rygestopkurser er gratis.

Det er Genner Univers leders ansvar, at politikken overholdes og at der skrides ind overfor overtrædelser.

 

Godkendt i MED d. 27.6.2019

Godkendt i Skolebestyrelsen d. 3.6.2019