MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikationspolitik

 

Kommunikationspolitik for Genner Univers.

Formål:

Formålet med kommunikationspolitikken for Genner Univers er at sætte retning for kommunikationen på Genner Univers internt og i samarbejdet med universets brugere (forældre) og andre samarbejdsparter. Kommunikationspolitikken skal desuden beskrive konkrete kommunikationsveje, således, at det er tydeligt, hvornår, der kommunikeres om hvad og hvordan.

Mål:

Målet er at skabe optimale vilkår for det gode samarbejde, i en god tone, mellem personale, forældre, elever/børn, ledelse og eksterne samarbejdspartnere til gavn for det enkelte barn/den enkelte elevs læring og trivsel.

Værdier:

Kommunikationspolitikken på Genner Univers baserer sig på følgende værdier:

 • Åbenhed - defineret som det at være tilgængelig og lydhør og at tale om det ”som er” - i en ordentlig tone. 
 • Ligeværdighed og respekt - børn, elever, forældre, medarbejdere, ledelse og eksterne parter har alle en stemme i dialogen og der udvises respekt for forskellighed og kompetencer.
 • Tydelighed - enkle og præcise formuleringer afpasset efter målgruppen.
 • Målrettet - med målet om forståelse og handling for øje.

 

Kommunikation mellem Genner Univers og hjemmet:

Aula:

Aula er fra 21.10.2019 universets primære kommunikationskanal. I første omgang vil det være muligt at sende beskeder og få vigtige informationer vedr. ens barns hverdag.

Genner Univers har således ansvar for, at relevante informationer er tilgængelige for forældre og elever/børn.

Alle forældre er forpligtet til at holde sig løbende orienteret på Aula, hvor man vil kunne finde informationer om aktiviteter, ændringer i skema/dagsrytme, forældremøder, forældresamtaler og andre relevante ændringer eller nyheder for hhv. småbørnsgruppen, børnehaven, SFO og skolen.

Medarbejderne er forpligtet til en gang dagligt (på arbejdsdage) at tjekke beskeder mm. fra forældre og skal inden for et døgn svare på henvendelser eller svare på, hvornår der kan svares på den konkrete forespørgsel. Medarbejdere sender ingen beskeder eller informationer ud i weekender og på medarbejderes fri/feriedage.

Vigtige pins:

 • Når forældre kontakter Genner Univers vedr. konkrete sager, er det vigtigt, at henvendelsen går til den medarbejder, der har svaret/forklaringen på det, der ønskes at tale om.
 • Ligeledes er det den medarbejder, der har førstehåndsviden i en given situation, der hvis det vurderes nødvendigt, kontakter forældrene.
 • Beskeder skrives i Aula eller der ringes på afdelingens mobiltelefon.  Evt. aftales via besked, hvornår medarbejderen kan ringe (inden for arbejdstid).

Småbørnsgruppen tlf.: 40 19 57 41

Børnehaven tlf.: 21 14 93 28 

SFO tlf.: 20 42 46 52      

Skolemobil i forberedelseslokalet: 20 22 14 68

 • Overordnede spørgsmål til lederen på 73 76 84 43 eller ved personlig henvendelse på kontoret.
 • Sygemelding af barn helst på sms til småbørnsgruppen, børnehaven og for skolebørn til SFO tlf. eller ved besked i Aula.
 • I samtaler mellem personale og forældre tales ikke om andre forældre, børn eller personale.
 • Forældre henvender sig ikke til andre børn/elever, men deres forældre eller en medarbejder på universet.
 • Forældremøder - deltagelse forventes, da der gives vigtige informationer vedr. dagligdagen for dit barn.
 • Forældresamtaler - deltagelse forventes, da det er vigtigt, at vi samarbejder om dit barns trivsel og læring.
 • Faste samtaler i løbet af året:

Forældresamtaler i småbørnsgruppen: Opstartssamtale inden start, 2½ års samtale bl.a. omkring overgang til børnehaven.

Forældresamtaler i børnehaven: Opstartssamtale inden start, opfølgningssamtale 3½ mdr. efter start i børnehaven, en årlig samtale og en samtale i efteråret året før skolestart vedr. overgang til skolen.

Forældresamtaler i skolen: To gange årlig med dansk og matematiklærere

Både forældre og medarbejdere kan ved behov ønske yderligere samtaler – også samtaler, hvor ledelsen deltager.

 

 

 

Hjemmesiden:

Hjemmesiden skal give et indblik i organisationen Genner Univers – både overordnet og i de enkelte afdelinger. Informationen skal være lettilgængelig, informativ og opdateret.

Desuden skal den indeholde:

 • informationer om medarbejdere og bestyrelse
 • referater fra bestyrelsesmøder
 • virksomhedsaftaler
 • Genner Univers strategi for trivsel og læring
 • diverse principper og politikker
 • lovbestemte informationer

 

 

 

 

Vedtaget i bestyrelsen d. 30.9.2019

 

Vedtaget i MED udvalget d.