MENU
Aula_close Layer 1

Småbørnsgruppen

Småbørn

Hverdagen generelt

6.30-8.00

Småbørnene møder ind i børnehavens lokaler.  I dette tidsrum er der mulighed for at spise morgenmad. Der tilbydes cornflakes og havregryn – eller et stykke brød fra barnets madpakke.

8.00

Går i egne lokaler. Forskellige lege-, lærings- og aktivitetsmuligheder.

9.00

Spises brød og frugt og herefter er der forskellige planlagte aktiviteter – ofte i mindre grupper. Der arbejdes med bl.a. sprog og motorik – aktiviteterne kan foregå både ude og inde. De enkelte aktiviteter fremgår af månedsplanen.

11.00

Frokost. Herefter er der mulighed for middagssøvn. Der er mulighed for, at dit barn kan sove ude. Når børnene står op ved 14-14.30 tiden bliver der læst med dem og spist frugt.

15.30

Småbørn og børnehavebørn fælles i børnehavens lokaler. Som om morgenen er der mulighed for leg på tværs af grupperne, hvilket er med til at styrke børnenes relationer og deres sociale forståelse.

16.30

15.30 (fre.)

Småbørnsgruppen lukker.

 

Års-/månedsplaner

I småbørnsgruppen planlægges aktiviteterne for børnene ud fra den pædagogiske læreplans forskellige temaer. Hovedtrækkene i arbejdet med de enkelte områder fremgår af småbørnsgruppens årshjul. Ud fra årshjulet lægges månedsplaner, hvor de konkrete mål og aktiviteter fremgår.

Aktiviteter

Eksempler på læringsaktiviteter kan være:

Sprogarbejde:

Aabenraa Kommunes dagtilbudsområde har de seneste år haft stort fokus på sprogarbejdet i institutionerne. Alle institutioner har været en del af forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i dagpleje og vuggestue”, der foregik i årene 2016-2018. Projektet har givet stor viden om, hvad der virker i sprogarbejdet med de yngste børn og der er udviklet gode, spændende materialer til arbejdet. Projektet har givet meget flotte resultater for Genner Univers småbørnsgruppe. Det er med udgangspunkt i dette arbejde, at sprogarbejdet på Genner Univers tilrettelægges. Vi har et stort udvalg af forskellige materialer til arbejdet bl.a.  store skum bogstaver.

Motorik og rytmik:

Der arbejdes med motorik og rytmiske aktiviteter i både større og mindre grupper både på stuen, men også i ”salen”, som er den gamle gymnastiksal, der er indrettet som fællessal med redskaber og instrumenter så der er mulighed for at skabe forskellige læringsrum.

Udeliv:

Der er lige nu blandt personalet stort fokus på, hvordan der kan skabes forskellige læringsrum på legepladsen. En del af ideerne er blevet ført ud i livet på bestyrelsens arbejdsdag i september. Vi bruger også de skønne naturområder omkring Genner både som læringsmiljøer men også som sanseoplevelser.

Kreative processer:

Både i leg og med forskellige materialer f.eks. maling eller naturmaterialer giver vi børnene mulighed for at være kreative på forskelligvis.

Hverdagsaktiviteter:

 

Læse, synge, spille spil, lægge puslespil, leg på gulvet med børnene er noget, der foregår hver dag enten med hele grupper eller i mindre grupper.

Besøg udefra/deltagelse i aktiviteter:

 

Vi bruger de muligheder, der byder sig for at deltage i aktiviteter andre steder eller få besøg af udefra. Vi har flere gange søgt om at deltage i ”rytmerollinger”, der er rytmiske/musiske aktiviteter. Vi søger hvert år Kultur og Fritids tilskud til teaterforestillinger og køber også selv en forestilling, når vi ser/hører om noget spændende.

 

Kost

Genner Univers følger Aabenraa Kommunes kost- sundhedspolitik og Genner Univers egen sundhedspolitik. Det betyder, at der i hverdagen lægges vægt på en varieret og nærende kost, rugbrød/groft brød, grønt, frugt og bær. Ved særlige lejligheder f.eks. fødselsdag eller en anden begivenhed serveres der kage, chokolade eller lignende.

I skal selv medbringe madpakke, grønt og frugt til hele dagen. Der serveres mælk og vand til madpakken. En gang i mellem har vi smør selv dag med forskellige ting børnene kan vælge imellem.

Link til kommunens kostpolitik: https://www.aabenraa.dk/media/704401/Kostpolitik.pdf

Sygdom/fravær

  • Vi vil gerne informeres, når jeres barn holder en fridag eller ferie.
  • Ved sygdom kan I enten skrive via Aula eller ringe til småbørnsgruppen på mobil.: 40195741.
  • Der modtages ikke syge børn i institutionen.
  • Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen, vil I blive kontaktet af personalet.

Forældresamarbejde

I hverdagen er der et tæt samarbejde mellem personale og forældre om barnets trivsel og læring. I er altid velkomne til at stille spørgsmål. Der er også mulighed for samtaler med eksterne samarbejdsparter som f.eks. fysioterapeut, talepædagog mm., hvis barnet har et særligt behov. Der bliver udarbejdet trivselsskemaer på børnene ved hhv. 12, 18 og 24 mdr. Der tilbydes en samtale med forældre, når barnet er 2½ år. Her aftales nærmere om barnets start i børnehaven.

Åbningstider/sampasning

  • Småbørnsgruppen har åbent fra kl. 6.30 til 16.30 (fredag til kl. 15.30)
  • I ferieperioder, dagene op til påske og mellem jul og nytår er der sampasning. 

Sampasning betyder, at børn fra småbørnsgruppen, børnehaven og evt. SFO passes sammen. Sampasningen foregår enten i Genner Univers eller i Hovslund Univers.

Hvis sampasningen foregår i Genner vil der som hovedregel være en personale fra småbørnsgruppen på arbejde.

Ved sampasning i Hovslund er der ingen personale fra Genner Univers tilstede.

  • Genner Univers har lukket grundlovsdag d. 5. juni, 24. dec. og 31. dec.

Ind-/udmeldelser/ændringer

Ind- og udmeldelse sker via Pladsanvisningen i Aabenraa Kommune.

Vi har plads til flere børn – beskeden ”Venteliste” betyder ikke, at der ikke er plads – blot at barnet ”venter på listen” frem til startdato i Genner Univers.

Link til den digitale pladsanvisning: https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/skriv-dit-bar…

Priser

Priser på pladser i småbørnsgruppen findes på https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/takster-for-d…