MENU
Aula_close Layer 1

Vores univers

Genner Univers er en kommunal institution med småbørnsgruppe, børnehave, skole (0.-6. årgang) og SFO.

Dagtilbudsdelen, dvs. småbørnsgruppen og børnehaven, er et pasningstilbud til børn fra 0-6 år, hvor vi lægger vægt på børnenes trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene. Vores opgave er at skabe rammer og mulighed for leg, læring, udvikling og trivsel for alle i et læringsfællesskab. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes potentiale og arbejder for, at alle børn oplever sig som en anerkendt del af fællesskabet.

Småbørnsgruppen og børnehaven har åbent mandag-torsdag fra kl. 6.30-16.30, fredag fra kl. 6.30-15.30. Den første og sidste time hver dag er børnene fra de to grupper fælles. Der er altid en af personalet fra småbørnsgruppen, der åbner og lukker, så der er et kendt ansigt, også når børnene kommer tidligt om morgenen. 

Du indskriver dit barn digitalt på pladsanvisningen i Aabenraa Kommune. Du får besked om, at dit barn er på venteliste. Vi har plads til nye børn hele tiden. Venteliste betyder, at de barn står og venter på listen frem til den dato, det starter i småbørnsgruppen eller børnehaven.

Link til digital pladsanvisning:

Priser på pladser i hhv. småbørnsgruppen og børnehaven findes på https://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud/takster-for-d…

Da vi er et lille sted med forholdsvis få børn, kender alle voksne alle børn. Det betyder, at viden om det enkelte barn i overgangen fra en gruppe til en anden, også til skole, naturligt følger med.

Skoledelen

Skolens formål er i samarbejde med forældrene at give eleverne kundskaber og færdigheder, der bl.a. forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere som beskrevet i Folkeskolens formålsparagraf.

Genner Univers skoledelen vil være kendt for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale. At alle elever oplever sig som en anerkendt del af et fællesskab, hvor der er optimal mulighed for udvikling fagligt, personligt og socialt, så den enkelte elev udvikler sig og lærer så meget, som han/hun kan.

I Genner Univers vægter vi faglighed, trivsel og sundhed og ønsker at skabe helhed og sammenhæng for den enkelte. Vi arbejder inkluderende og anerkendende i kollaborative læringsfællesskaber.

Skolens elever er delt på fire hold med hver sin farve. Gul er 0.-1. årgang, pink er 2.-3. årgang, grøn er elever fra 4.-5. årgang, blå er elever fra 5.-6. årgang.

Vi arbejder frem mod elevers selvstændighed og ansvarlighed i forhold til læring og trivsel. Motion og bevægelse er en del af hverdagen hver dag -  også i den faglige undervisning. Vi arbejder med udvikling og afprøvning af nye metoder og måder at arbejde på i forhold til at skabe mest mulig læring for den enkelte elev.

Skolens ringetider findes under fanen ”kontakt og information”.

SFO er et pasningstilbud for elever i 0.-3. årgang.  SFO har åbent hver dag fra 6.30-7.45 og lukker mandag til torsdag kl. 16.30. Fredag lukkes kl. 15.30.

SFO2 er et tilbud til elever fra 4.-6-. årgang, der har brug for et aktivitetstilbud efter skoletid.

Priser på SFO1 og SFO2 findes på https://www.aabenraa.dk/borger/skole-og-uddannelse/skoler/skolefritidso…