MENU
Aula_close Layer 1

Trivselspolitik (inkl. antimobbestrategi)

Trivselspolitik for Genner Univers

Formål med trivselspolitikken:

Det er målsætningen for Genner Univers, at alle børn trives og er glade og trygge. Der fokuseres derfor på at arbejde aktivt med trivslen i alle afdelinger og igangsætte tiltag, der involverer børn, personale og forældre.

Børnene skal lære at respektere hinandens forskelligheder, styrker og svagheder, således at trivslen i  samværet er i centrum i dagligdagen. Der arbejdes aktivt med at skabe tillid og respekt mellem børnene i Universet.

Trivselspolitik i børnehøjde

 • Vi taler pænt til hinanden
 • Vi taler pænt om hinanden
 • Vi hjælper vores kammerater
 • Vi er opmærksomme på, at alle har nogen at være sammen med
 • Har vi brug for hjælp til løsning af en konflikt, spørger vi en voksen
 • Vi spørger om lov før vi låner andres ting

Eksempler på hvordan, der arbejdes med trivsel kan ses i modellen herunder:

 

Billede fjernet.

Digital trivsel

Mobiletelefoner, internettet, sociale medier er kommet for at blive. Det betyder, at fællesskabet på sociale medier er lige så vigtigt for børn og unge som fysiske fællesskaber – f.eks. i idrætsforeningen.

Derfor er det vigtigt, at børn tidligt lærer god stil på sms og nettet, så barnet kan trives og færdes trygt i den digitale verden.

Genner Univers lægger derfor vægt på at tale med eleverne om deres måde at bruge de sociale medier på, om sprogbrug og krænkende adfærd bl.a. ud fra råd og anbefalinger fra Børns Vilkår og Red Barnet.

Genner Univers har regler for brug af mobiltelefon og andre devices i skole og SFO tid.

Red Barnet har følgende råd til forældre:

 • Spørg ind til dit barns venner og oplevelser på nettet, på samme måde som du ville spørge ind til venner og oplevelser i skolen.
 • Tag ansvar for at løse konflikter, der foregår på nettet og sociale medier.
 • Samarbejd med de andre forældre om at hjælpe.
 • Sæt dig ind i børnenes digitale univers – selvom det umiddelbart virker kompliceret.

 

Samarbejdet med forældre

Genner Univers prioriterer samarbejde og dialog med forældre højt. Vi er et lille Univers og der er derfor kort vej fra tanke til handling i forhold til at igangsætte tiltag for at skabe en høj trivsel. Vi ønsker at inddrage forældrene – både til dagligt og til forældremøder - i arbejdet med den gode hverdag for det enkelte barn i både småbørnsgruppen, børnehaven, skolen og SFO.

Gode råd og forventninger til forældre

Forældre er de daglige forbilleder for deres børn igennem både daginstitution og skolegang.  Vi forventer at forældre bakker op omkring arbejdet i Universet og har følgende gode råd:

 • Tal altid pænt om dine børns kammerater, deres forældre og Universets personale, når dit barn er til stede.
 • Vis positiv interesse for det sociale liv i dit barns klasse/gruppe.
 • Støt dit barn i at have venskaber på kryds og tværs i klassen/gruppen
 • Støt op om arrangementer i Universet og privat i klassen/gruppen, f.eks. fødselsdage
 • Støt personalet i deres arbejde med det sociale liv i klassen/gruppen.
 • Hvis du oplever konflikter/problemer mellem dit og andre børn, opfordres til at tage kontakt til det andet barns forældre, så I sammen kan tage hånd om problemet.
 • Kontakt klasselæreren/kontaktpædagogen, hvis du har mistanke om mobning i klassen/gruppen

Hvad gør vi når vi oplever at et barn mistrives?

Genner Univers prioriterer samarbejdet med forældre højt og vil derfor, hvis personalet oplever mistrivsel eller mobning kontakte forældrene med henblik på dialog og samarbejde omkring en øget trivsel for barnet. Der vil blive lavet en individuel handleplan.

Bliver skolen gjort opmærksom på mistrivsel/mobning af elever eller forældre arbejdes der ud fra nedenstående strategi:

Genner Univers strategi i forbindelse med mobning

 1. I forbindelse med at skolen (personale eller ledelse) fra elever eller forældre bliver gjort opmærksom på problemer med det psykiske undervisningsmiljø skal skolen vurdere, om der er tale om en mobbesituation og om der evt. skal iværksættes en ”her og nu” foranstaltning.
 2. Skolelederen og relevant pædagogisk personale (klasselærer, andre primære lærere i klassen/gruppen af elever og evt. SFO personale) drøfter hurtigst muligt situationen med henblik på at identificere tegn på mobning. Drøftelsen tager udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs 8 tegn på mobning. Forældre og elever involveres hurtigst muligt, efter skolens drøftelser, i afdækningen af problemet ved samtaler med skoleleder og klasselærer. Skolen noterer handlingsforløb, overvejelser og aftaler med forældre.
 3. Identificeres tegn på mobning
 1. iværksættes de i situationen nødvendige ”her og nu” foranstaltninger, der kan være forskellige fra gang til gang afhængig af den konkrete situation. Skolen noterer overvejelser og aftaler med forældre.
 2. laves handleplan, hvor der opstilles mål og indsatser for den konkrete situation. Handleplanen indeholder følgende punkter:

Mål og indsatser

Løbende opfølgning

Evaluering

Evt. nye mål, nyt opfølgning og evaluering.

Handleplanen tager udgangspunkt i, at den nyeste forskning peger på mobning som et gruppefænomen og at arbejdet med mobning derfor skal tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker.

Handleplanen skal være udfærdiget indenfor 10 arbejdsdage fra informationen om et givent problem.

Forældremyndighedsindehavere og berørte elever informeres om handlingsplanen.

Skolen noterer handlingsforløb, overvejelser og aftaler med forældre.

Genner Univers strategi i forbindelse med digital mobning

 1. I forbindelse med at skolen (personale eller ledelse) fra elever eller forældre bliver gjort opmærksom på problemer med digital mobning i skoletiden skal skolen vurdere, om der er tale om en mobbesituation og om der evt. skal iværksættes en ”her og nu” foranstaltning.
 2. Skolelederen og relevant pædagogisk personale (klasselærer, andre primære lærere i klassen/gruppen af elever og evt. SFO personale) drøfter hurtigst muligt situationen med henblik på at identificere tegn på digitalmobning. Drøftelsen tager udgangspunkt i DCUMs 8 tegn på mobning. Forældre og elever involveres hurtigst muligt, efter skolens drøftelser, i afdækningen af problemet ved samtaler med skoleleder og klasselærer. Skolen noterer handlingsforløb, overvejelser og aftaler med forældre.
 3. Identificeres tegn på digitalmobning
 1. iværksættes de i situationen nødvendige ”her og nu” foranstaltninger, der kan være forskellige fra gang til gang afhængig af den konkrete situation. Skolen noterer overvejelser og aftaler med forældre.
 2. laves handleplan, hvor der opstilles mål og indsatser for den konkrete situation. Handleplanen indeholder følgende punkter:

Mål og indsatser

Løbende opfølgning

Evaluering

Evt. nye mål, nyt opfølgning og evaluering.

Handleplanen tager udgangspunkt i, at den nyeste forskning peger på mobning som et gruppefænomen og at arbejdet med mobning derfor skal tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker.

Handleplanen skal være udfærdiget indenfor 10 arbejdsdage fra informationen om et givent problem.

Forældremyndighedsindehavere og berørte elever informeres om handlingsplanen.

Skolen noterer handlingsforløb, overvejelser og aftaler med forældre.

Hvornår kan der klages?

Hvis forældre eller elever mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning på skolen, kan de i visse tilfælde klage.

Berørte elever eller deres forældremyndighedsindehavere kan klage, hvis skolen ikke har overholdt en eller flere af de fire handlepligter, dvs.:

• Hvis skolen ikke har en antimobbestrategi (herunder en strategi for håndtering af digital mobning), eller hvis den eksisterende antimobbestrategi ikke er egnet til formålet.

• Hvis skolen ikke har foretaget de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen, frem til iværksættelse af handlingsplanen.

• Hvis skolen ikke har udarbejdet eller gennemført den vedtagne handlingsplan på baggrund af en henvendelse om mobning, eller at handlingsplanen ikke er tilstrækkelig til at løse problemet.

• Hvis skolen ikke har informeret de berørte elever/forældre om, hvilke tiltag de har vedtaget.